Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie
Kłokoczyn  Ul. Czernichowska 28
32-070 Czernichów

telefon: 12 270 21 26      691-997-355
e-mail: szkola.klokoczyn@vp.pl