Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie

Przedszkole

   

    W tym roku przedszkolaki podjęły się bardzo odpowiedzialnego zadania. Z pomocą nauczycieli posadziły kwiaty w ogrodzie. Pomysł sadzenia kwiatków bardzo spodobał się dzieciom, które z uśmiechem na twarzach oraz dużym zaangażowaniem sadziły i podlewały swoją roślinkę. Działania dzieci wspierali rodzice, którzy dostarczyli rośliny. Dzieci dowiedziały się, że należy dbać o estetykę najbliższego otoczenia oraz poznały nazwy kwiatów. Teraz mali ogrodnicy codziennie obserwują i pielęgnują efekty swojej pracy. 

   Po roślinach przyszedł czas na stworzenie oazy dla wielu gatunków pożytecznych owadów, bez których nie może istnieć żaden ogród. Dzieci z pomocą nauczycieli i rodziców budowały hotel dla owadów. Wykorzystując odpady i materiały naturalne; kamienie, stare cegły, drewno, szyszki, mech, słomę, rurkowate pędy, suche liście i patyki. Różnorodność zastosowanych materiałów przyciąga zróżnicowane gatunki owadów. Hotel ustawiliśmy od strony południowej, w miejscu dobrze nasłonecznionym osłoniętym od deszczu i wiatru. Jest on naturalnym elementem dekoracyjnym naszego ogrodu i doskonale prezentuje się pośród kwiatów.

Mamy nadzieję, że domek spodoba się nowym lokatorom.
     Bardzo ważne są wartości edukacyjne domku dla owadów w ogrodzie, wiedza na temat znaczenia owadów w życiu człowieka.
     Niezwykle plastyczna psychika i podatność na oddziaływanie pedagogiczne dzieci w wieku przedszkolnym pozwalają, aby procesy nauczania i wychowania zmierzały do ukształtowania osobowości dziecka. Podjęte działania mają na celu poznanie otaczającego świata, kształtowanie odpowiednich umiejętności i rozbudzanie ciekawości przyrodniczej u przedszkolaków.

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie mieści się w ponad stuletnim, ceglanym budynku, który od początku był przeznaczony pod działalność oświatową.  W każdym roku podczas wakacji, przeprowadzane są remonty zarówno w środku jak i na zewnątrz budynku szkoły, od 2002 roku przeprowadzono gruntowny remont polegający na:
Dzięki zachodzącym zmianom nasza szkoła staje się miejscem bardziej radosnym i przyjaznym dla uczących się w niej dzieci.
     Od września 2017 roku został utworzony Zespół Szkolno- Przedszkolny, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Paderewskiego w Kłokoczynie (kl. I-III) oraz nowo utworzone Publiczne Przedszkole Zaczarowany Ogród w Kłokoczynie. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi im. Juliana Tuwima w Kłokoczynie.
     Kształcenie realizuje się na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Na co dzień, za pracę z uczniami i przedszkolakami odpowiadają nauczyciele–wychowawcy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Joanna Wołoch, Danuta Pyclik, Joanna Kurzak, Joanna Lichoń.  Przedszkole wspomaga dodatkowo pani Wioleta Pinkosz.  Za organizację całości pracy szkoły odpowiada dyrektor – Joanna Kurzak. 
     Przy tej okazji warto wspomnieć, że od początku istnienia szkoły, czyli od ponad wieku, kościół aktywnie włączał się w działalność na jej rzecz (przekazano z dóbr kościelnych plac pod inwestycję oraz finansowano jej budowę). 
     Najważniejszą zaletą szkoły w Kłokoczynie jest jej kameralny charakter. Mało liczne klasy umożliwiają nauczycielom indywidualizację procesu nauczania, możliwość dostosowania tempa pracy podczas lekcji do potrzeb uczniów. Ale nie tylko. Nauczyciele mają czas na to, żeby poświęcić swoją uwagę dzieciom, jako istotom ludzkim, ich potrzebom emocjonalnym, problemom, trudnościom w nawiązywaniu relacji. Starają się ułatwić swoim podopiecznym wejście w świat interakcji społecznych, które czasem są trudne nawet dla osób dorosłych.
     Panuje tu wspaniała atmosfera. Niewielka rozpiętość wiekowa pomiędzy najstarszymi uczniami, a najmłodszymi przedszkolakami sprawia, że dzieci czują się niemal jak w rodzinie. Starsze dzieci opiekują się młodszymi, uczą ich współpracy, same natomiast nabywają umiejętności empatii, uczą się odpowiedzialności.
     Przez wiele lat działalności naszej szkoły utrwaliły się i tradycje i zwyczaje przekazywane z roku na rok. Rodzice często włączani są w pracę szkoły. Pomagają organizować rodzinne pikniki i festyny, spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, czy inne imprezy szkolne.
     Bez nich pewnie by się nie odbyły, a już na pewno, nie były by tak spektakularne. Ponadto rodzice biorą udział w pracach na rzecz szkoły, co umożliwia jej sprawne funkcjonowanie. Aktywnie włączają się w przeprowadzane remonty, utrzymują w należytym porządku tereny zielone. Rodzice są naprawdę ważnym członkiem szkolnej społeczności. Wsparcie, którego udzielają pracownikom jest nieocenione.
     Współpracujemy także z szeroko rozumianą społecznością lokalną i samorządem.  Pomimo iż nie jesteśmy szkołą prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, to zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony włodarza gminy oraz podległych mu pracowników. Nieocenionego wsparcia udzielają nam także przyjaciele naszej szkoły oraz sponsorzy, dzięki którym możemy podejmować działania zakrojone na szerszą skalę, np. organizować festyny rodzinne, remonty, druk i kolportaż szkolnych kalendarzy itp. Szczególne miejsce w tym zacnym gronie zajmują członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłokoczynie, którzy angażują się w wiele szkolnych wydarzeń.
     Ogromną zaletą tej szkoły jest też jej personel. Pracują tutaj osoby bardzo dynamiczne, zaangażowane, wkładające w to, co robią ogromną ilość serca. Prawdziwi nauczyciele z pasją. Młodsze koleżanki czerpią z doświadczeń starszej części kadry, same natomiast inspirują i motywują zahartowane w pracy nauczycielskiej współpracownice. W ten sposób koło współpracy się zamyka, napędzając chęci do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy.
     Szczególną zaletą naszej placówki jest jej położenie. Znajduje się ona przy przelotowej trasie w kierunku Krakowa, więc osoby dojeżdżające do pracy w tamtym kierunku mają szkołę „po drodze”. Przed budynkiem znajduje się duży parking, więc nie ma trudności z pozostawieniem samochodu, gdy zaprowadza się pociechę do placówki. Osoby poruszające się komunikacją zbiorową też są w dobrej sytuacji, gdyż vis a vis szkoły znajdują się przystanki.
   Pomimo takiego położenia, w szkole jest bardzo cicho i spokojnie. Budynek otoczony jest przez ogromny ogród, gdzie dzieci mogą pobawić się na placu zabaw, czy bezpiecznie pograć w piłkę. Nauczyciele dbają, aby wychowankowie przebywali dużo na świeżym powietrzu, szczególne w czasie pięknej pogody. Niemal każda lekcja wychowania fizycznego w okresie wiosennym i jesiennym odbywa się na podwórzu. Przedszkolaki również spędzają dużo czasu na zewnątrz budynku, czy to buszując po placu zabaw, czy też uczestnicząc w spacerach po najbliższej okolicy.
   Sam budynek jest, jak już wspomniałam po gruntownym remoncie. W salach dominują jasne, ciepłe, pastelowe barwy. Już od wejścia witają wchodzących bajkowe postacie. Szkoła dysponuje też niewielką biblioteczką, a także sprzętem sportowym, umożliwiającym organizowanie zajęć ruchowych w klasach szkolnych.

 

Krystyna Szulińska


RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

3-4 latki

   7.00-8.00 Grupa mieszana. Kontakty indywidualne z dziećmi i z rodzicami. Zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

   8.00-8.45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integrujące grupę. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry stolikowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawa ruchowa.

   8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się  w stołówce i podczas spożywania posiłku, korzystanie z toalety oraz mycie rąk.

   9.00-9.30 Śniadanie.

   9.30-10.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Język angielski.

   10.15-11.45 Przygotowanie do wyjścia na spacer lub do ogrodu: przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w ogrodzie lub zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie spacerów; korzystanie z toalety oraz mycie rąk; samodzielne ubieranie się.  Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy i gry ruchowe,  zabawy dowolne.

   11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, korzystanie z toalety oraz mycie rąk.

   12.00-12.30 Obiad.

   12.30-14.00 Leżakowanie – odpoczynek po obiedzie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i utworów muzyki poważnej. Zabawy relaksacyjne.

   14.00-14.45 Grupa mieszana. Zabawy organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

   14.45-15.00 Przygotowanie do podwieczorku: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.

   15.00-15.20 Podwieczorek.

   15.20-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy w kącikach tematycznych; ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, badawcze, tematyczne itp.), gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

5 – 6 latki

7.00-8.00 Grupa mieszana. Kontakty indywidualne z dziećmi i z rodzicami. Zabawy w kącikach tematycznych, gry stolikowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00-8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integrujące grupę; na dywanie i przy stolikach. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dzieci, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, zajęcia z robotem, kodowanie.

8.30-8.50 Ćwiczenia poranne.

8.50-9.20 Przygotowanie do śniadania: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, korzystanie z toalety oraz mycie rąk. Śniadanie.  

9.20-10.50 Zajęcia ogólnorozwojowe służące wspomaganiu rozwoju dzieci i nabywaniu umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Język angielski. Religia.

10.50-11.00 Przygotowanie do wyjścia na spacer lub do ogrodu: przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw w ogrodzie lub zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie spacerów; korzystanie z toalety oraz mycie rąk; samodzielne ubieranie się.

11.00-12.00 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy i gry ruchowe.

12.00-12.30 Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Przygotowanie do obiadu: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się  w stołówce i podczas spożywania posiłku, korzystanie z toalety oraz mycie rąk.

12.30-13.00 Obiad.

13.00-14.00 Grupa mieszana. Odpoczynek po obiedzie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i utworów muzyki poważnej. Zabawy relaksacyjne. Ciche czytanie literatury i prasy dziecięcej. Indywidualna praca z dziećmi; zabawy (graficzne, rysowanie, majsterkowanie itp.) i gry stolikowe według zainteresowań dzieci.

14.00-14.45 Zabawy organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.45-15.00 Przygotowanie do podwieczorku: przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w stołówce i podczas spożywania posiłku, mycie rąk.

15.00-15.20 Podwieczorek.

15.20-17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy w kącikach tematycznych; ogólnorozwojowe (konstrukcyjne, badawcze, tematyczne itp.), gry dydaktyczne, swobodne działania twórcze. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.