Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie

Rekrutacja

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola ,,Zaczarowany Ogród” w Kłokoczynie

     Informujemy, iż zgodnie z Harmonogramem rekrutacji  zostały podane (na drzwiach  wejścia do przedszkola) do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Publicznego Przedszkola ,,Zaczarowany Ogród” w Kłokoczynie na rok szkolny 2020/2021. 

     W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia drogą mailową (przedszkole.klokoczyn@gmail.com ) potwierdzenia woli uczęszczania dziecka (Pobierz) do tutejszej placówki. Oświadczenie należy złożyć  do końca marca 2020r.

     Jednocześnie informujemy, że niezłożenie oświadczenia w stosownym terminie lub jego brak jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych.


W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, prosimy o przesyłanie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola na skrzynkę mailową ( przedszkole.klokoczyn@gmail.com ) w formie skanów lub fotografii dokumentów.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. 

 

Dokumenty do pobrania (plik PDF):

  1. Wniosek rekrutacyjny-Przedszkole –  Pobierz
  2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – Sekretariat
  3. Wniosek rekrutacyjny-Szkoła podstawowa – Sekretariat
  4. Klauzula informacyjna – Pobierz
  5. Terminy rekrutacyjne – Pobierz